شناسه خبر : 19001

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، شرکت فعال در زمینه حمل و نقل، هزینه بیمه ناوگان خود را در سالی که گذشت حدود ۱۵۹۹۲ میلیون ریال یعنی یک میلیارد و ۵۹۹ میلیون تومان ذکر کرده است.

به گزارش چابک آنلاین، هزینه بیمه ناوگان این شرکت بزرگ حمل و نقلی در سال ما قبل از آن 10989 میلیون ریال بوده است.

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، در سال گذشته 7859463 تن  حمل و  نقل  گندم، آرد و سایر محمولات را انجام داده است.

کارکنان رسمی ، قراردادی و  مشاوره این شرکت تا پایان سال گذشته 1112 نفر بوده است.

ارسال نظر