شناسه خبر : 18962

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار تدوین لایحه تعیین ترکیب و وظایف جدید شورای عالی بیمه سلامت کشور و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، محمد رئیس زاده، در این نامه عنوان داشته است: وفق تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مکرر در ماده ۹ احکام دائمی برنامه، از سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شد لایحه تعیین ترکیب و وظایف جدید شورای عالی بیمه سلامت کشور را تقدیم مجلس نماید. متن اولیه این لایحه در اواخر دولت دهم به مجلس ارائه شد و در ابتدای دولت یازدهم توسط دولت از مجلس استرداد شد، اما این لایحه بعد از گذشت ۸ سال دیگر هرگز به مجلس ارائه نشد.

از آنجاکه تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت، برای نیابت یک امر گذرا و موقت بود و قرار نبود تکلیف قانون به تغییر و تعیین ترکیب شورا، ۱۰ سال معطل بماند، ضمن جلب توجه به متن لایحه مسترد شده، خواهشمند است دستور فرمایید با ارائه لایحه به مجلس ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور مشخص گردد.

شایسته است در این تغییر و تعیین ترکیب، حقوق تمامی ذی‌نفعان خدمات سلامت شامل ارائه‌کنندگان خدمات منصفانه لحاظ شود.

سازمان نظام‌پزشکی آمادگی کامل دارددر تدوین این لایحه مترقی با دولت خدمتگزار و قانون گرا همکاری فعال داشته باشد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای