شناسه خبر : 18955

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا، معتقد است که صنعت بیمه ناگزیر است با شرایط اقتصادی بیمه‌گذاران همراه باشد و نمی‌تواند سرمایه‌های ملی را تنها به این دلیل که حق‌بیمه پرداخت نشده و یا دیرپرداخت می‌شود تحت پوشش بیمه قرار ندهد.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "فرامرز خجیرانگاسی"، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، با بیان اینکه " مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای به شرایط اقتصادی جامعه بر می‌گردد"، گفت: بیشتر بیمه‌گذاران شرکت‌های بیمه‌ای، دولتی ویا از شرکت‌های بزرگ بوده که عمده آنها در بخش بیمه‌های انرژی هستند.

 وی، به کنسریوم بیمه‌های انرژی اشاره کرد و افزود: حق‌ بیمه‌های این بخش رقم قابل توجهی است و بیمه‌گذار دولتی برای اینکه بتواند این حق‌بیمه را پرداخت کند نیاز به یک تخصیص اعتبار دارد که اگر این تخصیص اعتبار به موقع اتفاق نیافتد طبیعی است که نمی‌توانند حق‌بیمه را به موقع پرداخت کنند.

این ‌عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا، بیان کرد: شرکت‌های بیمه ای باید با بیمه‌گذاران خود تعامل کنند تا حق بیمه وصول شود ضمن آنکه صنعت بیمه نمی‌تواند سرمایه‌های ملی را تنها به این دلیل که حق‌بیمه پرداخت نشده و یا دیرپرداخت می‌شود بیمه نکند، این مساله جزئی از کار صنعت بیمه است اما درعین حال باید توجه داشت که میزان مطالبات شرکت‌های بیمه ای چند درصد از فروش آن‌ها باید باشد.!

خجیرانگاسی، معتقد است که باید یک نسبت معقول وجود داشته باشد و سقف ریالی برای مطالبات شرکت‌های بیمه مشخص کرد مانند اینکه  چند درصد از حق بیمه تولیدی شرکت می‌تواند مطالبات باشد تا اینگونه شرکت بیمه‌گرهم بتواند به تعهدات خود عمل کند.

وی، افزود: البته بیمه مرکزی در بعضی از رشته‌ها مانند بیمه نامه شخص ثالث شرایط تقسیط بیمه‌نامه را فراهم کرده درحالیکه این رشته اجباری بوده و هیچ  الحاقیه برگشتی مبنی بر فسخ بیمه نامه به دلیل عدم پرداخت حق بیمه روی آن نمی‌توان زد و این شرایط از سوی بیمه مرکزی برای رفاه مردم ایجاد شده است.

این ‌عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا، اظهار داشت: درشرایط اقتصادی حال‌حاضر بیمه‌گذار هم مطالباتی از سایرین دارد به خصوص در یک سال و نیم گذشته با شیوع ویروس کرونا ،بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها دچار تنش شد.

لزوم گرفتن ذخیره مالی برای مطالبات مجهول الوصول

خجیرانگاسی، عدم توانایی عمل به تعهدات و وصول نشدن مطالبات را ریسک اصلی بیمه‌گذاران بزرگی دانست که مطالبات آنها به موقع وصول نشده و توضیح داد: شرکت بیمه باید مطالباتی که وصول نمی‌شوند را درصورت‌های مالی خود به‌عنوان هزینه بیاورد و یا اگر گفته می‌شود که مطالبات مجهول الوصول هستند باید برای آنها درصورت‌های مالی ذخیره گرفت زیرا معلوم نیست که وصول می‌شود یا نه.!

این‌عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا، معتقداست که نمی‌توان گفت سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی برای وصول مطالبات شرکت‌های بیمه نقشی ایفا کنند زیرااین مساله به خودشرکت بیمه برمی‌گردد ، اینکه چه میزان توان مالی و نقدینگی دارد و می‌تواند یک حق‌بیمه را چندماه بعد دریافت کند.

خجیرانگاسی، گفت: اگر بیمه مرکزی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه در زمینه نقدینگی آنها توجه بهتری با خیلی از متغیرها و شاخص‌ها بکند شاید بتواند نسبتی را برای میزان مطالبات تعیین کند، زیرا ممکن است حق‌بیمه‌ای 100 میلیارد تومان برای یک شرکت بیمه به چشم نیاید و برای شرکت دیگری که تازه وارد بازار شده است قابل توجه باشد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای