شناسه خبر : 18943

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۳۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۸.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۱.۶۷ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای