شناسه خبر : 18898

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۱۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه ما بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۱.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۲۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و ۱۴ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای