شناسه خبر : 18909

معاون امور بیمه بانک کشاورزی کردستان گفت: تاکنون بیش از ۹۶ درصد غرامت خسارت خسکسالی به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، اسماعیل حیدری با اشاره به اینکه  برآورد خسارت های ناشی از خشکسالی بر اساس پایش های ماهواره ای انجام شده است، اظهار داشت: در سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی خسارت زیادی به کشاورزان کشور و به تبع استان وارد شد. 

وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۹۳۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شده است، افزود: براساس برآورد انجام شده امسال ۹۶۳ میلیارد ریال خسارت خشکسالی به کشاورزان استان وارد شد که بخش عمده ای از آن پرداخت شده است. 


معاون امور بیمه بانک کشاورزی کردستان  با اشاره به اینکه تعدادی از کشاورزان نسبت به دریافت نکردن غرامت و یا پایین و متفاوت بودن مبلغ واریز شده معترض شدند، گفت: سنوات گذشته تعیین خسارت از طریق بررسی مناطق همگون توسط پایشگران در چند مرحله انجام می شد و میانگین بدست آمده بر اساس نوع برداشت تعیین و مبلغ خسارت به کشاورز پرداخت می شد. 

حیدری اضافه کرد : امسال پرداخت های صندوق  بر اساس پایش ماهواره ای بوده و به همین دلیل پرداخت ها در شهرستان ها متفاوت است . 

وی گفت: میزان پرداخت خسارت در هر هکتار در برخی از شهرستان ها هشت میلیون تا هشت میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و در تعداد دیگری هم سه میلیون تا چهار میلیون ریال بوده است. 


معاون امور بیمه بانک کشاورزی کردستان  با اعلام اینکه ۲۰ میلیارد ریال دیگر  بزودی به حساب بیمه گذاران واریز می شود، گفت:  تعرفه سال جاری بر مبنای قیمت تعیین شده گندم با مبلغ هر کیلوگرم ۳۰ هزار یال است که برای هر هکتار ۱۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده که  این مبلغ  برای بیمه نامه جهش تولید در دیم زارها ۱۲ میلیون ریال است. 

کردستان یک میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل ۸۹۶ هزار و ۲۳۵ هکتار اراضی دیم معادل ۸۸ درصد و ۱۲۱ هزار اراضی آبی معادل ۱۲ درصد دارد.

کردستان سه میلیون و ۱۹۹ هزار واحد دامی، ۱۳ میلیون قطعه انواع طیور و ۲۵۷ هزار کندوی زنبور عسل دارد و جمعیت بهره بردار کشاورزی آن ۱۱۵ هزار نفر است که این جامعه سالانه حدود سه میلیون تُن محصولات کشاورزی تولید می کنند که بیش از ۴۰۰ هزار تُن از این میزان مربوط به محصولات باغی و باقی مربوط به بخش زراعت است.

عمده محصول زراعی این استان گندم است و عمده محصول تولیدی باغی نیز توت فرنگی با حدود ۶۰ هزار تن است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای