شناسه خبر : 18874

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیرکارگروه شبکه فروش سندیکای بیمه گران ایران،اظهارکرد:درحال حاضر بین استارت آپها به عنوان پدیده نوظهور با شبکه نمایندگان یک گسست وجود دارد درحالیکه همه همکار هستند و بیمه نامه می فروشند بنابراین این فاصله باید کم شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "بهمن سوری" درپنجمین جلسه ازسلسله وبینارهای تحول دیجیتال با محوریت نهاد ناظر و تحول دیجیتال شبکه فروش، گفت: تفکر حاکم بر جهان امروز اینگونه است که برای ماندگاری در فضای  کسب و کار، همه باید برنده باشند و هیچ کسی نباید زیان ببیند اما در پدیده‌ای که  در صنعت بیمه اتفاق افتاده با چالش برنده-بازنده مواجه هستیم.

وی، تصریح کرد: در زمانیکه پدیده‌ای مانند فروش دیجیتال وجود نداشت هیچ قاعده‌ای هم برای آن نبود اما بعد با بخشنامه‌ بیمه مرکزی، قواعدی برای استارت آپ‌ها پایه گذاری شد.

سوری، ادامه داد: در ابتدا برای استارت آپ‌ها تطبیق با آیین نامه‌ها سخت بود اما خود را تطبیق داده ا ند اما این کافی نیست و نظارت بیمه مرکزی بر آنها  باید بیشتر باشد. 

وی، گفت: اگر قانون ارایه تخفیف در بیمه نامه رامنع کرده ، پس چرا استارت آپ ها می‌تواند تخفیف بدهند اما  نماینده نمی تواند؟ 

دبیرکارگروه شبکه فروش سندیکای بیمه گران ایران،با بیان اینکه همه باید از پدیده‌های نوظهور استقبال کنند، گفت: استارت آپها منجر به تسهیل در امور شده اند  اما  باید دید که این پدیده چقدر در افزایش ضریب نفوذ بیمه تاثیرگذاشته  و یا  فقط به بازارهای  پرخسارت اتومبیل ورود کرده است.؟

وی، اظهارکرد: نمایندگان و کارگزاران بیمه ای، هزینه‌های روزمره خود را از طریق فروش بیمه نامه‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل در می‌آورند و امروزه هدف اصلی استارت آپ‌های بیمه‌ای هم همین کیک آماده است درصورتیکه می‌توانستند یک ظرفیت جدید در صنعت بیمه ایجاد کنند.

وی، تصریح کرد: نکته‌ای که باید ازنهاد ناظر وشرکت‌های بیمه گر به عنوان مرجع نظارتی بر نمایندگان توقع داشت این است که الان وقت آن رسیده که برای نمایندگان خود ظرفیت‌های دیجیتالی شدن را فراهم کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای