شناسه خبر : 18755

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان ایلام،با اشاره به تعدد قوانین بیمه‌ای که منجر به بروزمشکلاتی برای بیمه‌گذاران می‌شود، افزود: اگر از این تعدد قوانین کاسته شود، شرکت‌های بیمه‌ای درهنگام پرداخت خسارت دقیق‌ترعمل خواهند کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "شعبان  فروتن" درگفت‌و گو با چابک‌آنلاین،مدعی شد که صنعت‌ بیمه درهنگام بروزحادثه درکنارتولیدکنندگان نیست و افزود: دربخش بازرگانی و تولیدی رضایت چندانی ازعملکرد برخی از شرکت های ‌بیمه ای وجود ندارد.

وی، با اشاره به نوسانات اخیر برق که منجر به زیان در بخش تولیدی کشور شد، افزود: تولیدکنندگان انتظار دارندکه صنعت ‌بیمه را درکنار خود ببینند.

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان ایلام، اذعان داشت که باید یکسری قوانین ساده مربوط به تولیدکنندگان وجود داشته باشد که صنعت ‌بیمه برمبنای آن با صنایع فعالیت داشته باشد و خسارت ها را نیز براساس قرارداد تا سقف تعیین شده به بیمه‌گذار پرداخت کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای