شناسه خبر : 18710

اختصاصی چابک آنلاین؛

مهر تأیید مجمع بر افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد/افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت بیمه پاسارگاد تصویب شد

مهر تأیید مجمع بر افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد/افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت بیمه پاسارگاد  تصویب شد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پاسارگاد به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه این شرکت، با ریاست مجید قاسمی رییس هیات مدیره شرکت بیمه پاسارگاد، حضور سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه پاسارگاد، نمایندگان بیمه مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، به گزارش چابک آنلاین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بیمه پاسارگاد، افزایش سرمایه این شرکت ازمبلغ ۲۰۴۱۲ میلیارد ریال به ۳۰۶۱۸ میلیارد ریال (با ۵۰ درصد افزایش)، از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای درسالجاری و از مبلع ۳۰۶۱۸ میلیارد ریال به مبلغ ۶۱۲۳۶ میلیاردریال (با ۱۵۰ درصد افزایش سرمایه کنونی) در دو سال تصویب شد.

گزارش ها نشان می دهد سودخالص هر سهم شرکت بیمه پاسارگاد در مدت ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سالجاری با رشدی ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۶۲۲ ریال رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای