شناسه خبر : 18699

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون فنی بیمه‌های غیرزندگی شرکت بیمه سرمد، اظهارکرد: ضمانت نامه بیمه‌ای یکی از ابزارهای مهم مالی است که هم به نظام بانکی و هم به شرکت‌های بیمه‌ای به واسطه جذب پرتفوی، کمک زیادی خواهد کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "مجید حبیبی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: ضمانت نامه بیمه‌ای طیف بسیار گسترده بوده اما اینکه گفته شود اجرای این امر امکانپذیر نیست تصوراشتباهی است زیرا در گذشته سامانه‌های اعتبارسنجی بیمه گذاران وجود نداشت اما در حال حاضربه صورت محدود اعتبارسنجی، انجام می‌شود.

به تازگی، غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی گفته است که ضمانت نامه‌های بیمه‌ای مورد غفلت واقع شده و امروزه ضمانت نامه‌های بانکی به یکی از منابع درآمدی بانک‌ها تبدیل شده است؛ اگر استفاده از ضمانت نامه‌های بیمه‌ای آن طور که شایسته آن است در سطح جامعه رایج شود، صنعت بیمه کشور متحول می‌شود.

به گفته حبیبی، اگر بیمه مرکزی داده‌های مورد نیاز را گردآوری کند و با توجه به دیتا سنترها و بانک‌های اطلاعاتی که در ده سال گذشته ایجادشده ،می‌توان با مبالغ محدود به صورت آزمایشی ضمانت نامه بیمه‌ای را ارائه داد.

وی،افزود:فضا برای اجرای ضمانت نامه‌های بیمه‌ای وجود دارد زیرا داده یکی ازگزینه‌های موردنیازبرای استخراج حق بیمه و نرخ ریسک در صنعت بیمه است که امکان جمع آوری دیتای بدهکاران، چک‌های برگشتی و افرادی که دربازپرداخت تسهیلات مشکل دارند به تفکیک حقیقی وحقوقی، قابل استخراج است.

معاون فنی بیمه‌های غیرزندگی شرکت بیمه سرمد، تصریح کرد: صنعت بیمه درحال حاضربرای پوشش ریسک‌های جدید نیاز به داده دارد که تهیه و مدیریت آن کار سختی نیست، به خصوص برای شرکت‌هایی که سهامداران بزرگ بانکی دارند می‌توانند داده‌های مورد نیاز را استخراج کرده و به تبع آن ضمانت نامه بیمه‌ای را ارائه دهند.

حبیبی، بابیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای تاکنون شیوه‌های مختلفی برای پوشش این ریسک به کاربرده اند، ادامه داد: بیمه مرکزی هربار با استناد به مکاتبه سال 79، طرح شرکت‌های بیمه‌ای را متوقف کرده که دلیل آن هم تجربه‌های ناموفق صنعت بیمه دراین زمینه بوده که ریسک پذیری بیمه مرکزی و بیمه گران را به شدت کاهش داده است.

وی، معتقد است که با توجه به ارتباطات بسیارمناسبی که بابانک مرکزی وجود دارد و دیتا سنترها و بانک‌های اطلاعاتی که در ده سال گذشته ایجادشده می‌توان با مبالغ محدود و به صورت آزمایشی این کاررا انجام داد.

حبیبی، با اشاره به بیمه نامه‌های اعتباری که درحال حاضرارائه می‌شوند، ادامه داد: این بیمه نامه‌ها این قابلیت رادارند که دستخوش تغییر شوند و در یک بازار محدود مثل  بیمه گذاران حقوقی یک استان ارائه شده و ریسک سنجی هم شوند.

معاون فنی بیمه‌های غیرزندگی شرکت بیمه سرمد، گفت: بازارموجود بازاری بالقوه است و ریسک آن نسبت به افراد حقیقی که تسهیلات می گیرند کمتر است اما تمام این مسائل مستلزم آنالیز دیتا است.

حبیبی، اذعان داشت که باتوجه به تغییرات تکنولوژی وحرکت‌هایی که در نظام بانکداری ایجاد شده می‌شود با احتیاط و به صورت آزمایشی وارد  بازارضمانت نامه بیمه‌ای  شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای