شناسه خبر : 18618

اختصاصی چابک آنلاین

مدیرعامل شرکت پتروگستراسپیناس، اظهارکرد: شرکت های بیمه‌ ای درهنگام پرداخت خسارت ضعیف عمل می‌کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، " مهرداد اکبری" درگفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: به دلیل پروژه‌های پیمانکاری صنعت نفت، مجبور به استفاده از بیمه است اما  رضایت از عملکرد سازمان‌های بیمه گر اندک است.

 وی، با بیان اینکه از بیمه نامه‌های مسئولیت کارفرما استفاده می‌کند، افزود: این بیمه نامه را طبق خواست کارفرما خریداری می‌کند و از بیمه تامین اجتماعی برای بیمه کارگران نیز در پروژه‌ها استفاده می‌ کند.

مدیرعامل شرکت پتروگستراسپیناس، تصریح کرد: چندین سال است که از بیمه نامه‌های مختلف استفاده می‌کند و مبلغ زیادی هم  بابت خرید بیمه نامه پرداخت کرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای