شناسه خبر : 18538

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان اینکه محدود شدن پروازها منجر به کاهش حق بیمه هواپیما خواهد شد، افزود: وقتی که پرواز محدود می‌شود به عبارتی هواپیما زمین گیرشده است و به تعداد روزهایی که هواپیما حرکت نکرده از حق بیمه کاسته می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، شیوع ویروس کرونا ،آثار مخربی برروی تمامی کسب و کارها داشته و به تبع آن ، برعملکرد شرکت‌های بیمه گر هم بی تاثیر نبوده  است.

"احمدصفرزاده" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: درخصوص کشتی هم اگر یک کشتی نتواند به سفر دریایی برود به تعداد روزهایی که حرکت نکرده از حق بیمه کاسته می‌شود.

وی، افزود: به دلیل شرایط محدودیت های بین المللی و شیوع ویروس کرونا، حق بیمه بسیاری از رشته‌های بیمه‌ای کاهش یافته و این شرایط تقریبا درتمامی رشته‌های بیمه‌ای تاثیرگذار بوده است.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، توضیح داد: شرکت های بیمه ای، بیمه نامه را به مدت یکسال برای هواپیما یا کشتی صادر می‌کنند اما درقسمت شرایط بیمه نامه ذکر می‌شود که اگر هواپیما بنا به دلایلی ازجمله عملیات تعمیریا محدودیت‌های ناشی از عدم وجود پرواز بیش ازچندروز پرواز نکند، مدت مورد نظر از مبلغ حق بیمه کاسته خواهد شد.

صفرزاده، ادامه داد: بعد از اعلام مدت زمان زمین گیر شدن هواپیما توسط بیمه گذار، بیمه گر به تناسب آن مدتی که هواپیما پرواز نکرده فقط حق بیمه خطر آتش سوزی را اخذ می‌کند و خطر مرتبط با پرواز از بیمه گذار اخذ نمی‌شود.

وی، با اشاره به محدودیت‌های پروازی زیادی که درسال گذشته به دلیل محدودیت‌های کرونایی وجود داشته، گفت: در چندین مرحله پروازهای داخلی و خارجی کلا محدود شد و وقتی این شرایط ایجاد می‌شود با کاهش حق بیمه درآن رشته مواجه خواهیم شد.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، خاطرنشان کرد که این کاهش حق بیمه در رشته‌هایی همانند مسئولیت هم با شیفتی شدن کارگران و تعطیل شدن کارخانه‌ها پیش می‌آید و مواردی هم در بیمه نامه آتش سوزی داشتیم که بیمه گذار به شرکت بیمه گر نامه داده که کارخانه تعطیل بوده و ریسک کاهش یافته، درنتیجه بخشی از حق بیمه تعدیل می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای