شناسه خبر : 18528

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس اتحادیه سوپر مارکت و مواد پروتئینی تهران، بیان کرد: اعضای صنف متبوع وی تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قراردارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "سعید درخشانی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: اعضای اتحادیه تحت پوشش بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه البرزهستند و ازخدمات این شرکت بیمه‌ای رضایت دارند.

وی، با بیان اینکه تعداد زیادی از اعضای اتحادیه از بیمه نامه آتش سوزی برای پوشش فروشگاههای خود استفاده می‌کنند، افزود: شرکت‌های بیمه‌ای خدمات متنوعی ارائه می‌دهند و معمولا بیمه نامه‌های مورد نیازدر صنعت بیمه تعریف شده است .

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران، خاطرنشان کرد که تعداد اعضای اتحادیه حدود 500 نفربا جواز و 400 نفر بدون جواز هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای