شناسه خبر : 18440

تکالیف بیمه‌شوندگان بعد از انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوقی دیگر روشن شد

تکالیف بیمه‌شوندگان بعد از انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوقی دیگر  روشن شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: افرادی که در دستگاه‌ها درخواست تغییر صندوق بیمه‌ای خود را داده اند، اگر قرار است در این نقل و انتقال در ازای افزایش سطح خدمات ارائه شده تکالیفی برای آن صندوق ایجاد شود، متقاضیان باید مابه تفاوت آن را پرداخت کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تکالیف بیمه‌شوندگان و دستگاه‌های مربوطه بعد از انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوقی دیگر را تشریح کرد.

مجید انصاری درباره انتقاداتی پیرامون نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای توسط برخی دستگاه‌ها که بار مالی برای بیمه‌شوندگان ایجاد کرده تا جایی که برخی از آن‌ها معوقاتشان به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است و باید این مبلغ را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عنوان متقاضی در دستگاه‌ها درخواست داده باشند تا صندوق بیمه‌ای خود را تغییر دهند، اگر قرار است در ازای افزایش سطح خدماتی که به آن‌ها ارائه شود تکالیفی برای آن صندوق در این نقل و انتقال ایجاد شود متقاضیان باید مابه تفاوت آن را پرداخت کنند.
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی افزود: البته اگر این تغییر صندوق بیمه‌ای از روی اجبار صورت گرفته باشد، افرادی که سوابق آن‌ها منتقل شده است تکلیفی برای پرداخت مابه تفاوت برعهده ندارند و دستگاه مربوطه یا صندوق بیمه‌ای باید بر مبنای توافقی که در این مورد داشته‌اند به این امر مبادرت ورزند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: اگر فرد به اختیار خود صندوقی را برای بهره‌مندی از مزایای خاصی که در آنجا مدنظر دارد انتخاب کرده باشد باید مابه تفاوت ایجاد شده را به صندوق گیرنده بپردازد و در این زمینه دستگاه مربوطه تکلیفی برعهده ندارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در بیان روند بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی در این کمیسیون، یادآور شد: بررسی این طرح ۹ ماده‌ای در این کمیسیون به پایان رسیده و گزارش آن برای ارائه و بررسی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای