شناسه خبر : 18395

اختصاصی چابک آنلاین؛

آخرین آمارها نشان می‌دهد که بالاترین میزان ظرفیت مجاز نگهداری ریسک صنعت بیمه کشور، به ترتیب متعلق به شرکت های بیمه ایران، آسیا و البرز است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، براین اساس از بین 30 شرکت بیمه فعال مورد این گزارش 15 شرکت بیمه‌ای فاقد مجوز قبولی اتکایی بوده و 15 شرکت بیمه‌ای نیز دارای مجوز قبولی اتکایی هستند.

1

ارسال نظر

خدمات بیمه ای