شناسه خبر : 18372

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت جنت گاز، اظهارکرد:عملکرد شرکت‌های بیمه‌ بازرگانی درزمینه بیمه نامه تکمیل درمان خوب است اما در بخش بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان رضایت چندانی وجود ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علی حیدرزاده سهی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت:.درپروژه‌هایی که احتمال وقوع حادثه زیاد است از بیمه نامه مسئولیت استفاده می‌کنند هرچند که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای درهنگام پرداخت خسارت عملکرد خوبی ندارند.

وی، یاد آور شد که ضوابط مشخصی در بخش بیمه قراردادهای پیمانکاری که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود وجود نداردو پیمانکار گاهی، جرائمی می‌شود که نمی‌داند بابت چیست.

حیدرزاده سهی، مدعی شد: در اعمال جرائم ، اغلب، کارشناسان  بابت کاری که انجام می‌دهند توجیه نیستند.

شرکت جنت گاز، عضو انجمن صنفی پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران  است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای