شناسه خبر : 18367

اختصاصی چابک آنلاین؛

بررسی ها نشان میدهد که تعداد پرونده های خسارت رسیدگی شده سال ۹۹ شرکت بیمه ما، ۲۵۷۹۴۱ مورد بوده که نسبت به سال ماقبل ۳۸۸۶۵ مورد کاهش داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، شرکت بیمه ما، علت کاهش سرانه حواله خسارت را ناشی از شیوع بیماری کرونا و کاهش تعداد حواله های خسارت رشته درمان به دلیل کاهش مراجعات اعلام کرده است.

سهم هریک از حوزه های اموال و اشخاص از کل مبلغ خسارت پرداختی، این شرکت در سال گذشته ۵۰ درصد است.

111

ارسال نظر

خدمات بیمه ای