شناسه خبر : 18347

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، اظهارکرد: فناوری باید به تمام ارکان صنعت ورود کند، به خصوص در حوزه خسارت تا روند پرداخت را کوتاه ترکند زیرا بیمه گذاران درزمینه پرداخت خسارت از عملکرد برخی از شرکت‌های بیمه‌ای رضایت ندارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "حسین طاهری" درگفت وگو با چابکآنلاین،با بیان اینکه توقع جامعه از خدمات دریافتی صنعت بیمه تناسبی با عملکرد صنعت بیمه ندارد، افزود: توقع جامعه ازصنعت بیمه بسیار بالا و متناسب با حق بیمه پرداختی نیست که این  امر ناشی از ضعف بیمه گران درمعرفی درست صنعت بیمه به جامعه است.

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، تصریح کرد: صنعت بیمه می‌تواند بیمه نامه‌های  متناسب با شرایط  دهک‌های مختلف جامعه را طراحی کند اما هنوز در طراحی این دست بیمه نامه‌ها مشکل وجود دارد و بسیاری از پوشش‌ها در صنعت بیمه تعریف نشده است.

طاهری، اذعان داشت که سرعت عمل شرکت‌های بیمه‌ای در ارائه خدمات و پرداخت خسارت بحثی حیاتی است وواقعیت این است که سرعت عمل لازم وجود ندارد و خیلی ازشرکت‌های بیمه‌ای خصوصی هنوز با فرمول  شرکت‌های دولتی عمل می‌کنند.

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، با بیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای در ارائه خدمات، سرعت عمل پایینی دارند، افزود: دنیای امروز دنیای سرعت است و بیمه گذاران توقع دارند که در کوتاهترین زمان ممکن، خسارت خود را دریافت کنند.

طاهری، خاطرنشان کرد که صنعت بیمه درحوزه پرداخت خسارت نتوانسته متناسب با دنیای امروز پیش برود و از ابزارها و فناوری‌های نوین برای پرداخت خسارت استفاده کند وهمچنان خسارت را به روش سنتی پرداخت می‌کند.

به گفته وی، فناوری باید به تمام ارکان صنعت ورود کند به خصوص در حوزه خسارت که روند پرداخت را کوتاه تر می کند وبیمه گذاران به همین دلایل در زمینه پرداخت خسارت ازعملکرد شرکت‌های بیمه‌ای رضایت ندارند.

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه،ادامه داد: مدیران صنعت بیمه برای لمس عینی مشکلات بیمه گذاران باید بی واسطه با آنها در ارتباط باشند و اگر واسطه‌ای هم باشد بهترین اشخاص، نمایندگان و شبکه فروش هستند که خدمات بیمه‌ای را به صورت مستقیم عرضه می‌کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای