شناسه خبر : 18336

اختصاصی چابک آنلاین؛

عوارض دریافتی صندوق تامین خسارت های بدنی از شرکت‌های بیمه‌ای درسال گذشته، رقمی معادل ۲۵.۵۳۱.۷۶۱ میلیون ریال (۲۵۵۳ میلیارد تومان) بوده که در مقایسه با سال ماقبل از آن حدود ۶.۳۷۷.۲۶۴ میلیون ریال رشد داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، این  بررسی‌ نشان می دهد شرکت بیمه ایران، بیشترین پرداختی به صندوق تامین خسارتهای بدنی را داشته و شرکت‌های بیمه آسیا و دانا در رتبه های بعدی قرار دارند.

کمترین دریافتی صندوق تامین خسارت‌های بدنی از شرکت های  بیمه ای  هم مربوط به بیمه آسماری بوده است.

در رتبه‌های بعدی، شرکت  بیمه حافظ و شرکت بیمه ایران معین قرارگرفته‌اند.

گفته می شودکه افزایش دریافتی صندوق تامین خسارت‌های بدنی از شرکت‌های  بیمه‌ای ناشی از افزایش 33 درصدی حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث درسال 99 و همچنین افزایش تعداد بیمه نامه‌های صادره بوده است.

در سال گذشته ۲۶ شرکت بیمه ای به اضافه بیمه مرکزی به صندوق تامین خسارت های بدنی عوارض پرداخت کردند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای