شناسه خبر : 18334

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۸۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با کاهش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۲۵ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه حافظ در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۲ شرکت قرمزپوش و ۱ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای