شناسه خبر : 18306

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۵۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۲.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۸۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه حافظ در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۰شرکت قرمزپوش و ۲ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای