شناسه خبر : 18284

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۴.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۳.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۵۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۰۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه رازی با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱شرکت قرمزپوش و ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای