شناسه خبر : 18271

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس پژوهشکده بیمه، اظهار داشت که نهادهای نظارتی صنعت بیمه کشورهای پیشرفته برای ایجاد تحول دیجیتال این صنعت ورود جدی به سه حوزه گفتمان سازی، نهادسازی و تسهیل‌گری داشته‌اند.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "حمید کردبچه"، در وبینار تحول دیجیتال به بررسی نقش آفرینی بازیگران نهادی در تحول دیجیتال پرداخت و اذعان داشت که پژوهشکده بیمه به تازگی مطالعه‌ای را آغاز کرده که طرح مقدماتی آن در اختیار سیاستگذاران قرار گرفته است.

وی، یکی از یافته‌های مهم مطالعه اخیر پژوهشکده بیمه را نحوه عملکرد تنظیم‌گران درمورد تحول دیجیتال صنعت بیمه و ورود و برنامه ریزی به آنها دانست و گفت: یکی از مباحثی که بسیار جدی و با برنامه‌های مشخص در کشوری مانند آمریکا مشاهده شد، گفتمان سازی است و این چیزی است که  صنعت بیمه ایران کم دارد.

رییس پژوهشکده بیمه تصریح کرد: زمانی که بیمه مرکزی و یا شرکت‌های بیمه‌ای تصمیمی در جهت تحولات فناورانه می‌گیرند با مقاومت شبکه فروش مواجه می‌شوند که بخشی از این امر به نبود گفتگو برمی‌گردد.

کردبچه افزود:هنگامی که صحبت از تحول دیجیتال صنعت بیمه می‌شود یک برداشت این است که مدل کسب و کار بیمه عوض می‌شود اما در تحول دیجیتال شیوه‌های کسب و کار عوض می‌شود و لزوما قرار نیست که مدل کسب و کار بیمه هم تغییر کندیعنی قرار است کلیک به جای فیزیک باشد و باید یک شبکه فروش گسترده‌ای داشت که با ابزارها و فناوری های نوین در رشته‌های مختلف ریسک را در کشور جمع آوری کند.

کردبچه، به برنامه‌های مطالعاتی سه سال اخیر پژوهشکده بیمه در حوزه‌های فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و کلان داده‌ها اشاره کرد و هدف از این بررسی‌ها را ایجاد شناخت لازم برای فعالان صنعت بیمه دانست.

وی،افزود: جمع‌بندی بررسی‌های انجام شده این بود که صنعت بیمه کشور با وجود اقدامات ارزشمند بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، از نظر تجربه‌ای که در جهان شناخته شده بسیار عقب است.!

رییس پژوهشکده بیمه بیان کرد: تحول دیجیتال شرایطی را فراهم می‌کند که تمرکز فعالیت شرکت‌های بیمه به جای استفاده از فیزیک، دفتر کار و ابزارهای فیزیکی کاملا مبتنی بر ابزارهای فناورانه است و منابع انسانی دراین چهارچوب جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

کردبچه اذعان داشت:تحول دیجیتال فرآیندها، ابزارها و نیروی انسانی رابه منظور ارائه خدمات ارزان تر، کارآمدتر و همراه با رضایت مشتری، متحول می کند.

وی اظهارداشت:دربررسی کشورهای مختلف درخصوص نحوه عملکرد نهادهای نظارتی درجهت تحول دیجیتال، ورود جدی این کشورها در سه حوزه گفتمان سازی، نهادسازی و تسهیل‌گری به خوبی مشاهده شد.

کردبچه، ادامه داد:در مسیر تحول دیجیتال صنعت بیمه، کشورهایی همچون آمریکا، آلمان و چین برنامه‌های مشخصی را برای گفتگو بین نهادهای مرتبط مانند بازیگران صنعت بیمه، نهاد ناظر ایالتی، اینشورتک ها و نهادهای مرتبط با فن‌اوری با جلسات و زمانبندی های مشخص دارند.

وی،گفت:هنگامی که در ایران صحبت از نقشه راه تحول دیجیتال می‌شود بسیاری از افراد این مساله را قدیمی می دانند اما برای این موضوع در کشورهایی مانند آمریکا نقشه راه تحول دیجیتال در صنعت بیمه برای یک دوره سه ساله تعریف می کنند.

کاهش هزینه های صنعت بیمه با تحول دیجیتال 

کردبچه به  تسهیل گری و مقررات زدایی برای فعالین حوزه تحول دیجیتال اشاره کرد و افزود: صنعت بیمه در تمام دنیا مساله جنگ قیمت را دارد، در آمریکا سال ها است که قوانین ضد تخفیف وضع شده اما در این کشور برای اینشورتک ها این قوانین را لغو کرده و یا تخفیف داده اند.

رییس پژوهشکده بیمه، طبیعت کسب و کار بیمه وقتی که دیجیتال می شود کاهش هزینه است که همین مساله امکان ارائه تخفیف را دارد و درعین حال در کشورهایی مانند آمریکا و چین برای اینکه از اینشورتک ها حمایت شود اقداماتی در تسهیل گری مقررات و قوانین انجام شده است.

کردبچه گفت: درایران مطالعه گسترده ای  انجام شد تا ببیند بلوغ دیجیتال و سواد مردم، نمایندگان و کارشناسان بیمه و شرکت های بیمه چگونه است.

وی، ادامه داد: در پله بعدی، بحث این بود که با شرایط و وضعیت موجود صنعت بیمه کشور، چه اقداماتی باید انجام شود که در همین راستا به تازگی پژوهشکده شروع به بحث نقشه راه صنعت بیمه کرده است.

رییس پژوهشکده بیمه، گفت: متاسفانه صنعت بیمه در ایران در حوزه حمایت‌های تنظیم گری  بسیار عقب بوده اما درعین حال هنگام مقایسه با برنامه‌هایی که در کشورهای پیشرفته انجام شده، نیازها و الزامات آنها به دلیل زیرساخت‌هایی که در آنجا فراهم است کمتر بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای