شناسه خبر : 18147

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۲۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۷۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه کارافرین با افزایش ۰.۶۲ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۶ شرکت قرمزپوش و ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای