شناسه خبر : 18116

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۲.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۵۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه نوین و کارآفرین بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۱.۲۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه آرمان و زندگی خاورمیانه در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای