شناسه خبر : 18003

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران، خبرداده که سهامدارانی که تاکنون نسبت به واریز مبلغ تادیه سرمایه خود اقدام نکرده‌اند ، فقط یک ماه مهلت خواهند داشت، مبلغ تعهدی خود به همراه خسارت دیرکرد را پرداخت کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، علیرضا هادی، توضیح داده که سهامداران فقط یک ماه از تاریخ اول مهرماه تا 30 مهرماه سال 1400 مهلت دارند که مبلغ مذکور را  به همراه خسارت دیرکرد معادل نرخ سود بانکی به علاوه 4 درصد سالانه به صورت روزشمار پرداخت کنند.

براساس نامه‌ وی خطاب به سهامداران شرکت بیمه زندگی باران ، تاکید  شده که براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثرنرخ سود کوتاه مدت بانکی معادل 10 درصد تعیین شده و درمحاسبه خسارت دیرکرد نرخ 10 درصد به اضافه  4درصد جریمه، مجموعا 14 درصد درسال برای بدهی خود درنظر بگیرند.

هادی، اذعان داشت که به استناد قانون تجارت، شرکت موظف است سهام سهامدارانی را که مبلغ خودرا به همراه خسارت دیرکرد درمهلت یکماهه پرداخت نکردند از طریق فرابورس به فروش برساند.

بیمه باران

ارسال نظر

خدمات بیمه ای