شناسه خبر : 17978

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۱.۶۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه سامان با افزایش ۱.۷۸ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۹ شرکت قرمزپوش و ۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای