شناسه خبر : 17848

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان‌همدان، با بیان‌اینکه سازمان تامین اجتماعی بخش خصوصی است اما با سیستم دولتی اداره می شود، افزود: یکی از سازمان هایی که کارخانجات و صنایع را تضعیف کرده سازمان تامین اجتماعی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علیرضا زبردست" درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت: صندوق‌های بیمه‌ای کشورهمانند سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق ‌بیمه ‌کشاورزی به صورت انحصاری فعالیت می کنند و رقیبی ندارند درنتیجه کارایی لازم را نخواهند داشت.

وی، افزود: درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل دریافتی هایی است که از کارگرو کارفرما دریافت می کند اما زمانیکه می خواهد به خود کارگر برگرداند مشکلات بسیاری ایجاد می کند.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان‌همدان، اظهارکرد: شرکت های بیمه ای خصوصی تنها به دنبال فروش بیمه نامه های خود هستند و درهنگام بروزحادثه با انواع آیین نامه ها خسارت ها را به خوبی  پرداخت نمی کنند.

سازمان های بیمه گر عملکرد خوبی از خود نشان نداده اند

زبردست با بیان‌اینکه کشاورزان و صنایع از بیمه استقبال نمی کنند،افزود: سازمان های بیمه گر عملکرد خوبی از خود نشان نداده اند ودرابتدا باید روش کارخود را تغییردهندزیرا کارخانجات بزرگ به اجبار از بیمه استفاده می کنند و دربخش هایی که اختیارداشته باشند از بیمه استفاده نخواهند کرد.

وی، خاطرنشان کرد که در بخش بیمه محصولات کشاورزی هم خسارتی به کشاورزان پرداخت نمی شود و سازمان های بیمه گر تمامی موارد و آیین نامه ها را در هنگام عقد قرارداد به بیمه گذار توضیح نمی دهند اما درهنگام پرداخت خسارت با ذکر دلایل، مبلغی ناچیز به بیمه گذار پرداخت می شود.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان‌همدان، تصریح کرد: درکشورهای دیگر وقتی که حادثه ای برای صنعتگر، تولیدکننده یا کشاورزر می دهد شرکت های بیمه گر بدون اینکه کوچکترین ابهامی ایجاد کنند خسارت را به بیمه گذار پرداخت می کنند که منجر به استقبال عموم جامعه از بیمه می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای