شناسه خبر : 17836

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌های بیمه ای در سال۹۹ در مجموع از محل حق بیمه اجباری شخص ثالث ۲۵.۵۳۱.۷۶۲ میلیون ریال عوارض به صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت کرده اند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این مقدار عوارض پرداختی درسال گذشته ،  از ناحیه 26 شرکت بیمه ای  به همراه بیمه مرکزی بوده است.

رقم عوارض پرداختی شرکت های بیمه ای در سال 1398 حدود19.154.498 میلیون ریال بوده است.

به عبارتی شرکت‌های بیمه در سال 99حدود 6.377.264 میلیون ریال بیشتر از سال 98، عوارض بیمه شخص ثالث به صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت کردند.

افزایش دریافتی از شرکت‌های بیمه  توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته ناشی از افزایش 33 درصدی حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث در سال 1399 و افزایش تعداد بیمه‌نامه‌های صادره اعلام شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای