شناسه خبر : 17830

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک کارشناس بازار سرمایه، اظهار کرد که استاندارد گزارشگری مالی بین الملل برای شرکت‌های بیمه اجرایی نمی‌شود اما اجرایی شدن آن نسبت‌های کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه را نزد بیمه مرکزی واقعی تر می‌کند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "هومن عمیدی"، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت: این استاندارد در کشور به اندازه‌ای که باید در صنایع درگیر با مالی مانند بیمه و بانک بوده ، اجرا نمی‌شود و صورت‌های مالی براساس خوداظهاری بیمه‌ها است و حسابرسان هم درصنعت بیمه قالب خود را پیاده می‌کنند.

وی، افزود: از سوی دیگربیمه مرکزی سعی دارد تا صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را از نقطه نظر خود مرتب کند و براساس ضوابط و قوانین خود دستورالعمل‌هایی برای شرکت‌های بیمه صادر کرده که گاهی ، این ضوابط و قوانین  با واقعیت صنعت بیمه ایران تطابق چندانی ندارد.

این تحلیلگر مالی، اضافه کرد: ذخایری که بیمه مرکزی برای شرکت‌های بیمه اجباری می‌کند مانند ذخایری است که بانک مرکزی برای بانک‌ها اعلام می‌کند، بنابراین  اگر مدیران شرکت‌های بیمه و یا بانکها  اشتباهی در اظهار سودهای موهومی داشته و یا ذخایر نامناسب گرفته شده باشد، باید درهمان سال مالی این مساله اتخاذ شود نه اینکه سنواتی شود.

به گفته وی، این مساله که فاصله بین تصمیم گیری بانک مرکزی و بیمه مرکزی برای شرکت‌های بیمه‌ و بانک‌ها سنواتی می‌شود، مشکل بزرگی است که در عملکرد آن سال و سال بعد دیده نمی‌شود تا اینکه نهادناظربانک و یا شرکت بیمه را مجاب می‌کند که باید آن ذخایر گرفته شود.

این تحلیلگر مالی، تاکید کرد که اگر شرکت‌های بیمه و بانک‌ها را مکلف به اجرای IFRS کنیم موارد تکلیفی  هم در آن  ممنوع می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای