شناسه خبر : 17819

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۱.۲۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با کاهش۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۲۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه ما در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و ۱۳شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای