شناسه خبر : 17794

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تجارت‌نو رسید

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تجارت‌نو رسید

‌در سومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۲.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای  حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت‌نو با افزایش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۲۸ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۷ شرکت قرمزپوش و ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای