شناسه خبر : 17685

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه امید، با بیان اینکه این شرکت آمادگی کامل برای ورود به بازار بورس را دارد، افزود: سهامداران باید برای این موضوع تصمیم نهایی را بگیرند زیرا با ورود به بازار بورس،سهام آنها در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، علی اکبر اکرامی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، اظهارکرد: سرمایه شرکت بیمه امید درحال حاضر 79 میلیارد تومان بوده  که تاپایان سال به 150 میلیاردتومان می‌رسد.

وی افزود: براساس بخشنامه دولت از اول فروردین ماه امسال، معافیت مالیاتی در مناطق آزاد برداشته شد و شرکت‌های بیمه‌ای مناطق آزاد هیچ مزیتی نسبت به شرکت‌های سرزمین اصلی  در مناطق آزاد ندارند.

اکرامی، گفت: با توجه به شرایط موجود،  ادامه فعالیت شرکت بیمه امید به این شکل دیگر موضوعیتی ندارد و به سهامداران هم اعلام شده که مدیریت و بدنه اجرایی شرکت آمادگی ورود به سرزمین اصلی به صورت جنرال یا اتکایی را دارد.

مدیرعامل شرکت بیمه امید، تصریح کرد: با حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد،  شرکت های حاضر در این مناطق دیگرهیچ مزیتی ندارند و تنها محدودیت فعالیت دارند.

به گفته وی، هرچقدر زودتر شرکت های حاضر در این مناطق  به سرزمین اصلی ورود کنند به نفع سهامداران خواهد بود زیرا شرکت با شرایط موجود  نمی‌تواند آن بالندگی لازم را داشته باشد.

اکرامی، اذعان داشت که شرکت‌های بیمه‌ای مناطق آزاد به دلیل ظرفیت کم، سرمایه پایین ومحدوده فعالیت محدود نمی توانند با شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ رقابت کنند زیرا مزیت معافیت از مالیات برارزش افزوده را که منجر به کاهش نرخ بیمه نامه می‌شد از دست داده‌اند. 

مدیرعامل شرکت بیمه امید، با بیان اینکه 8 منطقه آزاد جدید تصویب شده، گفت: این مناطق در ابتدا باید طبق مصوبه هیات دولت متولی پیدا کنند و حدود این مناطق هم مشخص شود که هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و فقط تصویب شده  و مشخص نیست که در چه مناطقی می‌شود بیمه نامه فروخت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای