شناسه خبر : 17678

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پاسارگاد رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پاسارگاد رسید

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۱.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۲۳.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۱.۶۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۶ شرکت قرمزپوش و ۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای