شناسه خبر : 17651

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۳.۵۹ درصد اختصاص یافت .
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.
در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۳ شرکت قرمزپوش و ۲۰ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای