شناسه خبر : 17546

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر بیمه‌های زندگی واکچوئری شرکت بیمه زندگی باران، با بیان اینکه نباید درخصوص متنوع سازی محصول بیمه ای مقاومت کرد، افزود: تا جایی که قوانین ومقررات، نیاز بیمه گذار و شبکه فروش اجازه می‌دهد می‌توان تنوع سازی ایجاد و ویترین محصولات را تکمیل تر کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، سرونازدرواری،در میزگرد تخصصی با محوریت چشم انداز توسعه بیمه‌های عمردرکشور، درکلاب هاوس، اظهارکرد:همانطورکه بیمه نامه‌های عمروسرمایه گذاری ومستمری، جایگزین بیمه‌های تامین اجتماعی نشدند قرارهم نیست که بیمه نامه‌هایی از جنس سرمایه گذاری رقیب بانک، صندوق‌های سرمایه گذاری و سهام شوند.

مدیربیمه‌های زندگی واکچوئری شرکت بیمه زندگی باران، خاطرنشان کرد:برخی از شرکت‌های بیمه ای  به واسطه دارا بودن پرتفوی سهامدارعمده در حوزه بیمه‌های زندگی اصلا نیازی به معرفی محصول جدید ندارند.

درواری، تصریح کرد: دربرخی از شرکت‌ها که در زمان شروع فعالیت پرتفوی سهامدار عمده وجود ندارد به دلیل الزام به شناسایی نیاز مردم و شبکه فروش، وادارمی‌شود که محصول جدیدی را ارائه دهد زیرا در بدو فعالیت چیزی ندارد که روی آن حساب کند.

مدیر بیمه‌های زندگی و اکچوئری شرکت بیمه زندگی باران، افزود:برای طراحی هر محصولی باید منافع سه بخش در نظر گرفته شود، منافع شرکت بیمه گر، شبکه فروش و اینکه آیا پاسخگوی نیاز مشتری است، که درنظر گرفتن همزمان این سه بخش امری پیچیده است و شرکت‌ها را وادار به مطالعه زیادی می‌کند تا بتوانند محصولی درخورنیاز هر سه بخش طراحی کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای