شناسه خبر : 17542

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۴۶ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۴.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۰.۲۶ درصد رسید.
در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۵ شرکت قرمزپوش و ۹ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای