شناسه خبر : 17517

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۲.۰۲ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۳۵ ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۲۱ درصد اختصاص یافت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۳.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۷۶ درصد رسید.
در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۹ شرکت قرمزپوش و ۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای