شناسه خبر : 17487

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ملت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ملت رسید

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۴.۰۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۳.۴۹ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۲.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۳۵ ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۲ درصد رسید درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۳۳ درصد رسید.
در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و ۱۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای