شناسه خبر : 17461

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به البرز رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به البرز رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۱.۵۵ درصد اختصاص یافت.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۱.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۹۶ ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۸۴ درصد رسید درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه ما با افزایش ۲.۱۹ درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۰.۱۳ درصد رسید.
در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۳ شرکت قرمزپوش و ۲۰ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای