شناسه خبر : 17432

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت کارگزاری چترآسایش، با بیان اینکه صنعت بیمه آمادگی لازم برای ورود به حوزه فروش آنلاین را در حال حاضر ندارد،گفت: اگر دراین مقطع بدون ایجاد زیرساخت‌ها ی فرهنگی فروش آنلاین راه اندازی شود ممکن است که درآمد صنعت بیمه کاهش یابد. گفته می‌شود که در کشورهای توسعه یافته، ۳۰ درصد فروش بیمه‌ها آنلاین بوده در حالیکه این رقم در کشور ما حدود دو درصد است.

چابک آنلاین ، بهاره تاجر باشی؛ "مهدی سامری" درگفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: حوزه آی تی بسیار فراگیر است و به راحتی قابلیت انتقال و بومی سازی دارد و این ضعف به نبود زیرساخت یا حوزه آی تی بر نمی‌گردد.
سامری، با بیان اینکه عموم جامعه هنوز به درستی با رسالت بیمه آشنایی کامل ندارند، اظهارکرد: بیمه گذاربا اینکه با کمک کدام مقررات می‌ تواند تعهدات بیمه گر را در زمان درست از وی بگیرد آشنایی کافی ندارد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری چترآسایش، تصریح کرد:یکی از مسائل مهم، ساختار صنعت بیمه است و خیلی از قوانین و مقرراتی که درصنعت بیمه وجود دارد مردم عادی با آنها ، آشنایی کافی ندارند.
وی، گفت: نقش بیمه مرکزی در فرهنگ سازی چندان ملموس نیست زیرا بیمه مرکزی می‌تواند بخشی از درآمد صنعت بیمه و یا بخش ناچیزی از درآمد خود را صرف فرهنگ سازی کند.
مدیرعامل شرکت کارگزاری چترآسایش، با بیان اینکه با فروش آنلاین از بار نظارت و بازرسی کاسته می شود و شفافیت هم بیشتر خواهد شد، گفت: صنعت بیمه فعلا آمادگی لازم برای ورود به حوزه فروش آنلاین را ندارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای