شناسه خبر : 17048

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم به شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۵ درصد رسید.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۲۵.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۰۶ ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۱۳ درصد اختصاص یافت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۱۰.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۳۶ درصد رسید.
در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۵ شرکت قرمزپوش و ۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای