شناسه خبر : 17013

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۲.۶۶درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۵۶ درصد رسید.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۰۶ ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه البرز با افزایش ۲.۹۶ درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۱۲.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.
حجم خرید و فروش شرکت بیمه پارسیان در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای