شناسه خبر : 16969

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس جامعه هتلداران ایران، اظهارکرد: اعضای انجمن متبوع وی از صنعت بیمه انتظار دارد در شرایط شیوع ویروس کرونا که درآمد هتلداران به صفر رسیده تخفیفات ویژه ای را در پوشش‌های بیمه‌ای درنظربگیرند.

چابک آنلاین ، بهاره تاجر باشی ؛ "جمشید حمزه زاده" در گفت‌و گو با چابک‌آنلاین، گفت: شیوع ویروس کرونا درهمه زمینه ها  از جمله صنعت گردشگری  تاثیر منفی  بسیاری داشته و درآمد هتلداران را به صفررسانده است.

وی، با بیان اینکه تمامی کارکنان و ساختمان‌های هتل‌های موجود درکشور دارای پوشش بیمه‌ای هستند، افزود: با تمام این شرایط باید تمامی حق بیمه‌ها را پرداخت کنیم و صنعت بیمه هیچگونه همکاری با جامعه هتلداران ندارد.

رییس جامعه هتلداران ایران، تصریح کرد: جامعه هتلداران به صورت جمعی قراردادی با شرکت‌های بیمه‌ای ندارند و هر هتلی به صورت جداگانه با شرکت بیمه‌ای مدنظر خود همکاری می‌کند.

حمزه زاده، خاطرنشان کرد که هتلداران قرارداد تکمیل درمان تمامی کارکنان خود را چه درآمد باشد یا نباشد حفظ می‌کنند اما از صنعت بیمه انتظار داشتند که شرایط همه گیری ویروس کرونا را درک کرده و اندکی با آنها همکاری داشته باشند .

وی، با بیان اینکه بیمه نامه‌ای که کامل و جامع مطابق با نیازهای صنعت گردشگری باشد وجود ندارد، افزود: در حوزه گردشگری نیاز به بیمه نامه‌هایی خاص است که تمامی مسائل گردشگری را با توجه به نیازهای این صنعت و متناسب با آن تعریف کند.

رییس جامعه هتلداران ایران، گفت: در حال حاضر 2 هزارهتل وهتل آپارتمان تحت پوشش جامعه هتلداران است وتمامی هتلداران استان ها هم به عنوان مجمع جامعه هتلداران هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای