"فرامرز خجیرانکاسی"، عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: بخشی از این مساله که چرا برخی از تاسیسات بزرگ کشور بیمه ندارند به خلاء های قانونی برمی‌گردد. درقانون تملک آپارتمان‌ها مدیرساختمان مکلف شده ساختمان را بیمه کند اما در قانون یک وزیر مکلف نشده سرمایه‌های ملی را بیمه کند اما اگر تکلیف باشد نمی‌تواند که بیمه نکند. مشروح گفت‌وگوی چابک‌آنلاین با عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا، بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 16964