شناسه خبر : 16937

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، اظهارکرد: تا به امروزهیچ شرکت بیمه داخلی خدمتی را به اعضای انجمن عرضه نکرده تا اعضا بتوانند از این خدمات بیمه ای استفاده کرده و بهره کافی را ببرند.

چابک آنلاین ، بهاره تاجرباشی؛ "بهمن صالحی جاوید" درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت: کارکرد صندوق ضمانت صادرات به عنوان یک نهاد بیمه ای  ارایه  دو محصول ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه  بوده اما در این زمینه فعالیت خاصی  نداشته است.

وی، با بیان ‌اینکه این خدمات باید به صورت طبیعی جزء خدمات ملی و پردرآمد بیمه، افزود: تاکنون هیچ فرآیند روشن و برجسته ای در حوزه صادرات خدمات فنی  و مهندسی  از جانب بیمه مرکزی وجود نداشته است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مدعی شد که  شرکت‌های بیمه‌ای هم به تبع بیمه مرکزی خود را موظف نمی‌دانند که در این حوزه کار مطالعاتی انجام دهند.

صالحی جاوید، ادامه داد: صنعت بیمه می‌تواند با وجود تمامی محدودیت‌ها به توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و بین‌المللی شدن اقتصاد ملی کمک کرده و خود هم رشد کند اما شرکت‌های بیمه‌ای تنها به  صدور بیمه‌های شخص ثالث مشغول هستند.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، خاطرنشان کرد که یکی از وجوه مهم بنگاه داری و فعالیت‌های اقتصادی بیمه، مطالعات ریسک، پوشش ریسک و به اشتراک گذاشتن خطر پذیری‌ها است که به طورمعمول در صنعت بیمه تحقق پیدا می‌کند و منجر به توسعه صادرات در کشورهای درحال توسعه می‌شود.

عملکرد ضعیف صندوق ضمانت صادرات در کاهش ریسک صادرات

صالحی جاوید، اظهارکرد: در اوایل دهه ۷۰چند نهاد توسعه ای برای صادرات کشور تاسیس شد که صندوق توسعه صادرات و بانک توسعه صادرات هم حاصل همین رویکرد هستند و در اساسنامه و آیین نامه های صندوق ضمانت صادرات به صراحت آمده که ریسک صادرات باید پوشش داده شود.

وی، بیان کرد: در بیش از دو دهه فعالیت این صندوق کمترین چیزی که جزء ماموریت‌های اصلی آن تلقی می‌شود پوشش ریسک است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، گفت: کشورما به هر دلیلی درگیر یکسری ریسک‌هااست واین ریسک‌ها شامل فردی است که کالا وخدمات یا نیروی انسانی خود را به خارج ازکشور صادر می کند.

وی، ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات هم همانند مابقی بخش‌های اقتصادی ماموریتی به آن محول شده ولی ماموریت این نهادها توسط مدیران درک نشده است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، افزود: اگرآثار بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در توسعه صادرات سنجیده شود به جرات می‌توان گفت که مجموعه های چندان موفقی نبودند زیرا  شاهد سقوط صادرات خدمات فنی و مهندسی در این سال‌ها بودیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای