شناسه خبر : 16863

سود قطعی اندوخته های بیمه عمر اندوخته دار در سال ۹۹ توسط شرکت بیمه کارآفرین اعلام گردید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه کارآفرین محاسبات انجام شده در خصوص سود حاصل از عملکرد بیمه های زندگی بیمه کارآفرین که توسط محاسب شرکت انجام پذیرفته بیانگر آن است که این شرکت به اندوخته بیمه گذاران بیمه های عمر اندوخته دار امید خود برای سال 1399  معادل 31 درصد  سود قطعی پرداخت خواهد نمود. شرکت بیمه کارآفرین در سال گذشته نیز به اندوخته بیمه گزاران عمر اندوخته دار سود قطعی 22 درصد را محاسبه و پرداخت نمود.

بر اساس اعلام شرکت بیمه کارآفرین، این شرکت توانسته است به اندوخته بیمه گذاران خود  سود 31درصد  برای بازه سرمایه گذاری سال 99اختصاص دهد. پرداخت این مقدار سود با توجه به عملکرد صنعت بیمه در میزان سوددهی بی سابقه بوده و بر اساس شرایط روز در مناسب ترین حالت ممکن قرار دارد.

شایان توجه است که سود محاسبه شده به حساب اندوخته بیمه گذاران شرکت واریز خواهد گشت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای