شناسه خبر : 16831

اختصاصی چابک آنلاین؛

"محمدرضا عربی مزرعه شاهی"،عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا درگفت و گو با چابک‌آنلاین: هرصنعتی از تکنولوژی عقب بماند از بین خواهد رفت و صنعت بیمه هم از این قاعده مستثنی نیست./درآینده خودروهای خودران تاثیرزیادی بر رشته‌های بیمه خودرو خواهند گذاشت و صنعت بیمه براساس داده‌ای که از این خودروها می‌گیرد مدیریت بهتری روی خسارت‌ها و حق بیمه‌ها خواهد داشت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای