شناسه خبر : 16819

اختصاصی چابک آنلاین؛

یکی ازمواردی که همواره در صورت‌ وضعیت مالی شرکت‌های بیمه خودنمایی می‌کند، رقم مطالبات این شرکت‌ها از بیمه‌گذاران ویا نمایندگان آنها است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، افزایش این مطالبات،یکی از مواردی است که همواره در بیشتر شرکت‌ها صعودی بوده و حتی گاهی این رقم چندبرابر سرمایه یک شرکت بیمه را شامل می‌شود.

 کامبیز پیکارجو، عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان،وضعیت وصول مطالبات  برخی از شرکت‌های بیمه ای  را  وخیم توصیف کرده  که اثرات  آن در سال بعد بروز خواهد کرد.

عدم وصول به موقع این مطالبات، ریسک نقدینگی زیادی را برای شرکت‌های بیمه به همراه دارد چراکه ایفای به موقع تعهدات در شرکت‌های بیمه تا حد زیادی به توان مالی و نقدینگی آنها بستگی دارد.

جدای از اهمیت  نقدینگی برای پرداخت به موقع خسارت، شرکت‌های بیمه‌ای از محل عملیات بیمه‌‌گری خود سود ناچیزی کسب می‌کنند و بیشترین سود آنها از محل گردش نقدینگی وجوه و سرمایه گذاری‌هایی است که انجام می‌دهند.

مدیریت نقدینگی در شرکت‌های بیمه‌ای از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گردش صحیح  منابع در این شرکت‌ها منجر به رشد، ارتقاء و بهره وری بهتر برای آنها خواهد شد.

گفته می شود که  بخش بزرگی از مطالبات صنعت بیمه، مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی بوده  که حق بیمه خود را با تاخیر پرداخت می‌کنند.

ازسوی دیگر بدهکاران بزرگ بیمه‌ای نیز یکی از عناصر موثر در افزایش میزان مطالبات وصول نشده شرکت‌های بیمه است.

چراکه بیمه‌گران بدون توجه به سوابق بیمه‌ای آنها در سایر شرکت‌های بیمه و تنها به دلیل آوازه نام آن بیمه‌گذار، اقدام به انعقاد قرارداد با وی می‌کنند.

مصائب وصول پرتفوهای جذاب

یک کارشناس صنعت بیمه به چابک‌آنلاین، گفت که برای درک بهتر چرایی وضعیت وصول مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای در سال گذشته باید به شرایط جامعه و نقدینگی که درحال حاضر در آن وجود دارد هم نگاه کرد.

"حبیب محمدی"، اذعان داشت که بیشتر صنایع از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و بخشی از بیمه‌نامه‌هایی هم که از سوی صنعت بیمه صادر می‌شود اقساطی بوده و به صورت نقد دریافت نمی‌شود.

وی، به قانون جدید چک اشاره کرد و افزود: درحال حاضر گرفتن چک بسیار دشوار است و شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه‌ها را به اعتبار پرداخت ماهیانه حق بیمه صادر می‌کنند  درحالیکه در برخی مواقع این حق بیمه‌ها در زمان خود قابل پرداخت نیستند.

این کارشناس صنعت بیمه یکی از نقاط ضعف بیمه‌گران در برخورد با وصول مطالبات خود را ترس ازدست دادن پرتفوی آن بیمه‌گذار دانست و گفت: شرکت‌های بیمه قرارداد خود را با بیمه‌گر بدهکار فسخ نمی‌کنند و وصول مطالبات را به ماه های بعد موکول می‌کنند اما دراینجا هم حق بیمه‌ها تجمیع شده و پرداخت آن برای بیمه‌گذار بسیار سخت می‌شود.

محمدی، بیان کرد: گاهی هم ممکن است یک بیمه‌گذار خوش حساب که در سال‌های زیادی حق بیمه‌خود را به موقع پرداخت کرده یکسال در پرداخت حق بیمه با مشکل مواجه شود که در اینجا هم شرکت بیمه با بیمه‌گذار مدارا می کند.

این کارشناس صنعت بیمه، مدعی شد: حق بیمه‌های درشتی که پرداخت نمی‌شود بیشتر از سوی سازمان‌های دولتی و خصولتی است.

محمدی عنوان کرد که در این بین برخی از شرکت‌های بیمه هم با ملاطفت با این بیمه‌گذاران برخورد می‌کنند و به آنها مهلت برای پرداخت حق بیمه می‌دهند اما در نهایت این مهلت منجر به ایجاد چالش در پرداخت خسارت می‌شود.

به گفته وی، حتی اگر شرکت بیمه‌ای قرارداد را با بیمه گذاری که حق بیمه را پرداخت نکرده فسخ کند، شرکت‌های بیمه دیگر به آن بیمه‌گذار خدمات می‌دهند بنابراین بیمه گر برای حفظ بیمه‌گذار خودبا وی همکاری می‌کند.

تردیدی نیست که عدم ورود به موقع نقدینگی به شرکت‌های بیمه، توان برنامه‌ریزی این شرکت‌ها در ارائه خدمات و پرداخت خسارت به هنگام به بیمه‌گذاران را کاهش می‌دهد.

ساده‌ تر اینکه به نظر می رسد  برخی از شرکت‌ها،  نگاه پیشگیرانه‌ای برای ورود به پرتفوهای چالش برانگیز ندارند و شاید نهاد نظارتی صنعت بیمه به عنوان حامی حقوق بیمه‌گذاران بتواند با ایجاد محدودیت‌هایی از بالاتررفتن میزان ریسک مطالبات وصول نشده صنعت بیمه بکاهد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای