شناسه خبر : 16505

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه سالانه ۳۰ میلیون تن جابجایی پسماند درکشور وجود دارد، گفت: باوجود زیرساخت‌های ایجاد شده، صنعت بیمه نباید نگران ورود به این موضوع باشد، زیرا این موضوع می‌تواند فعالیت خیلی خوبی برای صنعت بیمه باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،"مسعود تجریشی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: سازمان محیط زیست متولی پایش و ارزیابی نظارت پسماندهای صنعتی، ویژه و خطرناک است.

وی، با بیان اینکه تولید کننده پسماند مسئولیت مدیریت انتقال آن را دارد، افزود: زمانی که پسماند برای سوزاندن یا دفن بهداشتی و مهندسی جابه جا می شود با توجه به ایمنی جاده ها و فرسودگی ناوگان های موجود دستورالعمل هایی برای اینکه درچه ظرفی و چگونه باید جابه شوند وجود دارد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد که دوسال است که سامانه ای طراحی و بهره برداری شده که تولید کننده پسماند مبدا و مقصد خود را در سامانه وارد می کند.

تجریشی، با اشاره به زیرساخت های فراهم شده، گفت: تنها قسمت باقی مانده این بود که زباله های صنعتی درهنگام جابجایی بیمه شوند که این موضوع با توجه به حجم بالای این زباله ها هم به صنعت بیمه کمک می کند هم وقتی که مشکل واژگونی پیش می آید مسئولیت پرداخت خسارت ها مشخص باشد.

وی، تصریح کرد: باتوجه به این مشکل، در قانون مدیریت بحران، آیین نامه های مربوطه هم نوشته شد و سال گذشته سازمان محیط زیست وارد گفتگو با صنعت بیمه شد که متاسفانه صنعت بیمه به علت عدم آشنایی با این حوزه مخالفت خود را اعلام کرد و از دستورکار دولت خارج شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دوماه پیش گفتگو ها را با بیمه مرکزی از سرگرفت که با استقبال رییس کل بیمه مرکزی قرارگرفت و فردی موظف شد که به این موضوع رسیدگی کند و ازماه پیش جلسات ادامه یافته است.

سالانه 30 میلیون تن جابجایی پسماند وجود دارد

تجریشی، با بیان اینکه خریداربیمه نامه، بخش خصوصی خواهد بود، افزود: وقتی که اداره کل محیط زیست بخواهد دستوربارگیری بدهد ازتولید کننده پسماند بیمه نامه مطالبه خواهد کرد و درصورتیکه بیمه نامه داشته باشد مجوز جابجایی صادرمی شود.

وی، با بیان اینکه سالانه 30 میلیون تن جابجایی پسماند وجود دارد، گفت: یکسری محاسبات اولیه در رابطه با ریسک انجام شده وتجارتی بزرگ برای صنعت بیمه محسوب می شود .

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: تعداد دفعاتی که اتفاق افتاده و خسارت هایی که وارد شده محاسبه شده ولی تعیین نرخ حق بیمه باید توسط خود شرکت های بیمه ای با توجه به شرایط انجام شود.

تجریشی، اذعان داشت که سازمان محیط زیست تاکنون چند زیرساخت را آماده کرده است، زیرساخت قانونی، زیرساخت سامانه ای که مبدا و مقصد در آن ثبت می شود و زیرساخت ورود صنعت بیمه و تمام سعی خود را کرده  که اجماع و اقناع سازی را انجام دهد. 

وی، با بیان اینکه با وجود زیرساخت های ایجاد شده صنعت بیمه نباید نگران ورود به این موضوع باشد، گفت : اگر زیرساخت ها آماده نبود شاید ورود به این حوزه برای صنعت بیمه  هزینه بالایی داشت اما با وجود زیرساخت ها و حجم بالای جابجایی ها این موضوع می تواند فعالیت خیلی خوبی برای صنعت بیمه باشد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهارکرد: باتوجه به قانون مدیریت بحران، سامانه محیط زیست و موافقت وهمکاری بیمه مرکزی احتمالا این طرح در6 ماه آینده عملیاتی می شود مگر اینکه بیمه مرکزی مجددا مخالفت کند.

تجریشی، گفت: سازمان این پیشنهاد را هم به بیمه مرکزی داده که صندوق ملی محیط زیست می تواند به عنوان کارگزار به این موضوع ورود و از این طرح حمایت کند و درحال حاضر بستر خوبی فراهم است و این پروژه می تواند عملیاتی شود .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای